పవన్ కల్యాణ్ పేరును పచ్చబొట్టుగా పొడిపించుకున్న నిహారిక..

27 Jun 2016


A suicide victim Naharika statues Pavan Kalyan name. She is biggest fan of Pavan Kalyan, he is working for ladies.