కారు ప్రమాదం లో ప్రముఖ సిని డైరెక్టర్ దేవరాజు మృతి

26 May 2016Tamil director Devaraaju was died in a road accident. While travelling from Benglore to Hyderabad he meet that accident.