మల్లి గుండె జారి గల్లంతవ్వబోతుంది

25 Apr 2016


Tollywood hero Nitheen got biggest hit with gunde jaari gallanthayyinde. Now he is Sequel of this movie with Shruthi Hassa.