ముందు వాళ్ళ సంగతి చూసి.. తరువాత నీ సంగతి చూస్తా..

9 Feb 2016
Chandrababu warning to mudragada
subscribe now - https://goo.gl/en9wcD
staytuned to http://andhrapulse.com