అనుష్క శర్మ రెండో సారి కూడా చేస్తుందట..

9 Feb 2016
Anushka sharma is doing it again
subscribe now - https://goo.gl/en9wcD
staytuned to http://andhrapulse.com