కోన వెంకట్ 3 సినిమాలు 20 కోట్లు ప్యాకేజ్..

1 Jan 2016Tollywood Writer Kona Venkat has signed a deal with Reliance Entertainments to make 3 films