అంబేద్కర్ విగ్రహానికి జగన్‌ పాలాభిషేకం

18 Dec 2015


Hyderabad loni Teluguthalli foyover vadha una Ambedkar vigrahaniki YS Jagan palabhishekam chesaru. Dinilo YSR MLA lu, party nethalu palgonaru