దాల్చిన చెక్క తో శృంగార శక్తి

17 Dec 2015


Dalchina chekka anedi chala manchi ousadam, idi srungara sakthi ki baga upayegapadutundi