సమంతా ఇమేజ్ కోసం తమన్నా ఛాలెంజ్

14 Dec 2015


In film fare award function Tamanna dancing on Samantha popular song.