రెజ్లింగ్ టీం ను కొనుగోలు చేసిన రోహిత్ శర్మ

10 Dec 2015


Rohit Sharma entered into the new business. Recently he buy new rejling team of UP