స్పెయిన్ మీడియాతో ఎన్టీఆర్

16 Dec 2015NTR gave press meet in spain in Naana Kosam movie interview