కాజల్ తో గొడవ పెట్టుకున్న మెగా హీరోయిన్ నిహారిక..

29 Dec 2015


Mega heroin Niharika fight with heroin Kajal. Naga Babu and Kajal did movie Chandamaama from then she called him dad. so Niharika fight with her..