లండన్ చెస్ క్లాసిక్ టోర్నీ డ్రా

8 Dec 2015


London lo jarigina London Chess Classic Thorny Draw ga mugisindi,  Carlsen ethulaku Anand thivra othidiki gurayaru