కాల్‌మనీ వ్యవహారంపై సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణ చేయించాలి-పార్ధసారధి

15 Dec 2015


YSR congress party demanded that call money case must be interrogate with sitting judge. They have to give to protection to victims