నేడు ఏపి స్పీకర్‌పై అవిశ్వాసం..

23 Dec 2015
AP speaker K.Siva Prasad showing partiality on opponent leaders. So YSR party decided to move Aviswasa Tirmanam on speaker