చిరు 151 వ చిత్రం కోసం ఎదురు చూస్తున ఆంధ్ర రాబిన్ హుడ్- అల్లు అర్జున్

9 Dec 2015


Allu Arjun said he is eagerly waiting for Chiru's 151th film. He said we are planing to do 151th film in Geetha Arts