ఆలీ కి ఘోర పరాభవం

9 Dec 2015


Comedian Alli ki Rajamandri lo jarigina Nandi nataka uthavam lo ghora parabhavam eduruayindi . Police lu stage paiki anumathincha kunda edhurukonaru