ఆ జాతి మహిళలకు శృంగార స్వేచ

14 Dec 2015


Aa jaathi mahilalaku srungara swatamtram undi, pelliki mundu enthamandi to ayina palgonavachu, pelli taruvatha bartha nachaka pote viddakulu evavachu, nachinavarini tirigi vivahamadavachu