సోగ్గాడే చిన్ని నాయన ట్రైలర్ రిలీజ్

14 Dec 2015


Nagarjuna Movie Soggade Chinni Nayan theatrical trailer released, Nagarjuna looks very handsome in this movie